piątek, 20 lutego 2015

Jak szydełkować po amerykańsku

Ostatnio już kilka z Was poprosiło mnie o tłumaczenie schematów anglojęzycznych. O ile krótkie wzory nie zajmują mi zbyt wiele czasu, to już np. schematy o więcej niż 20 okrążeniach zajęłyby mi kilka wieczorów. Jako że lepiej jest dawać wędkę, niż rybę, opracowałam mały kursik języka "amerykańskiego" w zakresie szydełkowania. Jeszcze kilka miesięcy temu sama miałam szydełkowe problemy językowe - nauczyłam się szydełkować z anglojęzycznych filmów na youtube i z różnych blogów amerykańskich, przez co bardzo ciężko było mi zapisać wzór po polsku.

Oznaczenia szydełkowe inaczej się nazywają w kulturze brytyjskiej, a inaczej w amerykańskiej. Bardzo rzadko jednak spotykam się w internecie ze wzorem zapisanym po brytyjsku - zapewne dlatego, że Brytyjek jest mniej na świecie, niż Amerykanek. Innym powodem może być fakt, że kultura amerykańska wdziera się obecnie pod strzechy o wiele drapieżniej niż subtelna kultura brytyjska.

W poniższej tabelce zestawiłam najczęściej spotykane terminy amerykańskie i brytyjskie, a w dalszej części kursu będziemy omawiać tylko amerykańską terminologię szydełkową.

Amerykapo polskuWielka Brytania
chain (ch) łańcuszekchain (ch)
single crochet (sc)  półsłupekdouble crochet (dc)
half double crochet (hdc) półsłupek nawijany  half treble (htr)
double crochet (dc) słupek pojedynczytreble (tr)
triple crochet (trc) słupek podwójnydouble treble (dtr)
slip stitch (sl st) oczko ścisłeslip stitch (sl st)

Bardzo ciekawe są nazwy słupków - to co u nas jest słupkiem pojedynczym, u Amerykanów jest już słupkiem podwójnym (double crochet). Dzieje się tak dlatego, że Amerykanie liczą ile razy trzeba przeciągnąć sznurek przez pętelkę na szydełku. Natomiast my liczymy ile narzutów robi się na szydełku przy danym ściegu. Nie jestem do końca pewna, co liczą Brytyjczycy, podejrzewam jednak trochę, że oni liczą każde wbicie szydełka i przeciągnięcie pętli.

Na pewno warto znać poniższe zaklęcia i ich skróty:

a) ściegi i ich elementy:
 • crochet hook albo po prostu hook - to nie haczyk, tylko całe szydełko
 • loop (lp) - pętelka
 • loops (lps) - pętelki
 • stitch (st) - dosłownie "ścieg", ale tu jest raczej używane w znaczeniu "oczko"
 • stitches (sts) - oczka
 • post - nóżka, pionowa część ściegu, zwłaszcza wysokiego, takiego jak słupki pojedyncze, czy podwójne. Nie ma sensu mówić o takiej nóżce w kontekście np. raczej płaskich półsłupków.
 • space (sp) - przestrzeń, zwykle kilka oczek łańcuszka między kolejnymi (pół)słupkami, np: ch-2 space (ch-2 sp) - przestrzeń składająca się z dwóch oczek łańcuszka (czyli 2-łańcuszkowa)
 • spaces (sps) - przestrzenie
 • round (rnd) - runda, okrążenie
 • rounds (rnds) - rundy, okrążenia
 • working round - bieżące okrążenie
b) słowa związane z czynnościami:
 • yarn over (yo) - zrób narzut
 • draw through - przeciągnij przez
 • insert (hook) through - włóż/przełóż (szydełko) do/przez
 • keeping - zatrzymując
 • counts as - liczy się jako
 • repeat (rep) - powtarzać
 • join - połącz
 • join to form ring - połącz aby zrobić pierścień (czyli pętlę z łańcuszka)
 • work - dosłownie "pracuj", ale tu chodzi raczej o "wykonaj"
 • worked - wykonany
 • made - zrobiony
 • weave in all ends - zabezpieczyć końcówki nici
 • finish off - uciąć nić
 • formed by - stworzony przez
 • drop (loop from hook) - zdjąć (pętelkę z szydełka)
 • skip (sk) - pominąć
 • unused - niewykorzystany
 • decrease (dec) - zmniejszenie, zwykle polega na zrobieniu jednego oczka z dwóch
 • increase (inc) - zwiększenie, czyli zwykle dwa oczka z jednego
c) słowa związane z miejscami:
 • front - przód
 • back - tył
 • top - góra, górny
 • bottom - dół, dolny
 • front loop (FL) - przednia część oczka/pętelki
 • back loop (BL) - tylnia część oczka/pętelki
 • over/above - nad
 • under/below - pod
 • in - w
 • behind - za, z tyłu
 • in front of - przed, z przodu
 • to/until - aż do
 • around - dookoła
 • from - od, np: 5th chain from hook - piąte oczko łańcuszka licząc od szydełka
 • right side - prawa strona
 • wrong side - lewa strona, dosłownie: "zła strona" - jakoś nigdy nie spotkałam się z zapisem "left side" 
d) słowa związane z liczeniem i kolejnością:
 • last - ostatni
 • first - pierwszy
 • (the) same - ten sam
 • only - tylko
 • all - wszystkie 
 • each - każdy 
 • remaining (rem) - pozostałe
 • beginning (beg) - początek, początkowy
 • even - parzysty
 • odd - nieparzysty
 • next - następny, kolejny
 • previous (prev) - poprzedni
 • indicated - wskazany 
 • once - raz
 • twice - dwa razy
 • dawno temu funkcjonowało słówko thrice - czyli "3 razy", ale obecnie używają go tylko bardzo dystyngowane i niezmiernie wiekowe staruszki spokrewnione z arystokracją, bo to takie "ą ę" i "bułkę przez bibułkę".
 • three/four/five... times = 3/4/5.. razy
 • 4 times more - jeszcze 4 razy, zaś samo more znaczy "więcej"
 • once more - jeszcze raz
 • first/second/third/fourth... albo 1st/2nd/3rd/4th... - pierwszy/drugi/trzeci/czwarty...
 • then - następnie 
 • just made - dopiero co zrobiony

W bardziej fikuśnych wzorach przed właściwym schematem pojawiają się opisy trudniejszych ściegów:

Przykład 1.

po naszemu będzie to brzmiało:

Skupisko (w skrócie CL):
Zatrzymując ostatnią pętlę każdego słupka na szydełku, wykonaj 2 słupki we wskazaną przestrzeń; zrób narzut i przeciągnij szydełko przez wszystkie 3 pętle na szydełku - zrobiono CL.

Zamiast "skupisko" można też powiedzieć: pęk, grono, pęczek, wiązka...

Przykład 2.

po naszemu:

SŁUPEK PODWÓJNY (w skrócie tr):
Zrób narzut dwa razy, wsuń szydełko we wskazane oczko, zrób narzut i przeciągnij pętlę (są 4 pętelki na szydełku). (Zrób narzut i przeciągnij szydełko przez 2 pętelki na szydełku) 3 razy.

Przykład 3.


po naszemu:

ROZDZIELONY SŁUPEK PODWÓJNY
(w skrócie Split tr) (wykorzystuje kolejne dwie przestrzenie 3-łańcuszkowe)
* Zrób narzut dwa razy, włóż szydełko w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, zrób narzut i przeciągnij pętelkę, {zrób narzut i przeciągnij przez 2 pętelki na szydełku} dwa razy; powtarzaj od * jeszcze raz, zrób narzut i przeciągnij przez wszystkie 3 pętelki na szydełku.

Przykład 4. 


czyli: 
 
PRZEDNIO-NÓŻKOWY SŁUPEK PODWÓJNY
(w skrócie FPtr)
Zrób narzut dwa razy, włóż szydełko od tyłu do przodu dookoła nóżki wskazanego słupka (Rys. 7, strona 144), zrób narzut i przeciągnij pętelkę (są 4 pętle na szydełku), (zrób narzut i przeciągnij przez 2 pętelki na szydełku) 3 razy.

Przykład 5.
po polsku:

ZMNIEJSZENIE (wykorzystuje dwa kolejne słupki)
* Zrób narzut, wbij szydełko w następny słupek, zrób narzut i przeciągnij pętelkę, zrób narzut i przeciągnij przez 2 pętelki na szydełku; powtarzaj od * jeszcze raz, zrób narzut i przeciągnij przez wszystkie 3 pętelki na szydełku (liczy się jako jeden słupek).


Poniżej opracowałam kilka przykładów okrążeń zaczerpniętych z opisów różnych serwetek:

Przykład 1.

Okrążenie 3:
Przejdź oczkiem ścisłym w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, zrób 1 oczko łańcuszka, 2 półsłupki w tę samą przestrzeń, 3 oczka łańcuszka; (2 półsłupki w następne 3 przestrzenie, 3 oczka łańcuszka) 15 razy; połącz z pierwszym półsłupkiem - jest 16 przestrzeni 3-łańcuszkowych.

Przykład 2.

Okrążenie 4: 3 oczka łańcuszka, słupek w ostatnią zrobioną przestrzeń 2-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka, (półsłupek w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka) 2 razy. * (2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki) w następną przestrzeń 2-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka, (półsłupek w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka) dwa razy; powtarzaj od * jeszcze 2 razy, 2 słupki w tę samą przestrzeń co pierwszy słupek, 1 oczko łańcuszka, półsłupek w pierwszy słupek, aby uformować ostatnią przestrzeń 2-łańcuszkową: mamy 16 słupków i 12 przestrzeni 5-łańcuszkowych.

Przykład 3.

Okrążenie 9:
Zrób oczko ścisłe w następną przestrzeń 4-łańcuszkową, 1 oczko łańcuszka, 4 półsłupki w tę samą przestrzeń i w każdą pozostałą 4-łańcuszkową przestrzeń; połącz w tylną pętlę pierwszego półsłupka - mamy 128 półsłupków.

Przykład 4.

Okrążenie 7: oczko ścisłe w następny słupek i w następną przestrzeń 2-łańcuszkową, 4 oczka łańcuszka, [słupek, (1 oczko łańcuszka, słupek) 3 razy] w tę samą przestrzeń, pomiń 2 kolejne słupki i następną przestrzeń 2-łańcuszkową, słupek w następny podwójny słupek, (oczko łańcuszka, słupek w to samo oczko) 4 razy, pomiń następną przestrzeń 2-łańcuszkową i następne 2 słupki, * słupek w następną przestrzeń 2-łańcuszkową, (oczko łańcuszka, słupek w to samo oczko) 4 razy, pomiń następne 2 słupki i następną przestrzeń 2-łańcuszkową, słupek w następny słupek podwójny, (oczko łańcuszka, słupek w to samo oczko) 4 razy, pomiń następną przestrzeń 2-łańcuszkową i następne 2 oczka; powtarzaj od * dookoła; połącz oczkiem ścisłym w trzecie oczko początkowego łańcuszka o czterech oczkach. Mamy 64 przestrzenie 1-łańcuszkowe.

Przykład - monstrum


Okrążenie 23:
Oczko ścisłe w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 1 oczko łańcuszka, 2 półsłupki w tę samą przestrzeń; 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w ostatni zrobiony półsłupek; * + (2 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w ostatni zrobiony półsłupek) 2 razy; 3 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową; 5 oczek łańcuszka, oczko ścisłe w piąte oczko licząc od szydełka; 3 półsłupki w kolejną przestrzeń 3-łańcuszkową; 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w dopiero co zrobiony półsłupek; (2 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w dopiero co zrobiony półsłupek) 2 razy; 2 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, półsłupek w następną przestrzeń 2-łańcuszkową+; 2 półsłupki w następną przerwę 3-łańcuszkową; 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w ostatni zrobiony półsłupek; powtarzać od * jeszcze 14 razy, potem powtórzyć od + do + raz; połączyć z pierwszym półsłupkiem.

Ufffff......

Praca domowa

Spróbujcie samodzielnie przetłumaczyć na język polski poniższe fragmenty schematów. Po kliknięciu na maciupki obrazek ukaże się odpowiedź :)

Zadanie 1.

 
Odpowiedź:


Zadanie 2.

 
Odpowiedź:


Zadanie 3.

 
Odpowiedź:


Zadanie 4.

 
Odpowiedź:


Zadanie 5.
 
 
Odpowiedź:


I jak Wam poszło?


wtorek, 17 lutego 2015

Jak zrobić okrągły koszyczek - wzór stokrotkowy

Zrobienie koszyczka o średnicy 22-23 cm i wysokości 8 cm wymaga użycia szydełka o grubości 9 mm i około 60 metrów sznurka o grubości 5 mm. Wymaga także poświęcenia około 30 minut czasu :)Okrążenie 1. Robimy magiczną pętlę, następnie 4 oczka łańcuszka (pierwsze oczko się rozlezie, a my potrzebujemy tylko kolejne trzy - będą udawać pierwszy słupek). Potem w pętlę robimy jeszcze 12 słupków, ściągamy mocno luźną końcówkę pętli i zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym w ostatnie oczko łańcuszka. Łącznie ze słupkiem udawanym przez łańcuszek mamy 13 słupków. Wersja wideo dla dziewiarek nie będących miłośniczkami magicznej pętli:


Okrążenie 2. W każdy z trzynastu słupków z poprzedniego okrążenia robimy po dwa słupki. Zamykamy oczkiem ścisłym. Łącznie mamy 26 oczek.


Okrążenie 3. Powtarzamy dookoła: słupek w słupek, dwa słupki w słupek, słupek w słupek, dwa słupki w słupek... Zamykamy oczkiem ścisłym. Mamy łącznie 39 oczek. Jeżeli chcecie mieć trochę węższy koszyczek, przejdźcie od razu do okrążenia 5.


Okrążenie 4. Powtarzamy dookoła: dwa słupki w słupek, słupek w słupek, słupek w słupek... Zamykamy oczkiem ścisłym. Mamy łącznie 52 oczka.


Okrążenie 5. Teraz zaczniemy budować ścianę koszyka. Dookoła robótki robimy półsłupki nawijane (pierwszy z nich ma być udawany przez dwa oczka łańcuszka), ale szydełko wbijamy w środek oczka (między górną i dolną część pętelki), a nie pod całe oczko:


Dolna połowa oczka będzie blokować półsłupki nawijane pod kątem 90 stopni do dotychczasowej robótki. Efekt końcowy:


Okrążenie 6. Nareszcie - stokrotki :) Najpierw lepiej pokażę filmik, a potem podam instrukcje:


Odwracamy robótkę, teraz będziemy dziergać mając szydełko na zewnątrz koszyka.
a) Robimy 3 oczka łańcuszka i wbijamy się po kolei w dwa pierwsze oczka łańcuszka oraz 3 kolejne oczka na brzegu koszyka, za każdym razem przeciągając pętlę. Łącznie z oczkiem wiodącym mamy więc 6 pętelek na szydełku - przeciągamy sznurek przez wszystkie 6 pętelek i robimy oczko łańcuszka.
b) Następnie wbijamy się szydełkiem w:
- duże oczko stokrotkowe,
- ostatnią pętelkę poprzedniej stokrotki,
- oczko z poprzedniego okrążenia, na którym "zamontowana" jest stokrotka,
- dwa kolejne oczka z poprzedniego okrążenia,
za każdym razem przeciągając pętelkę. Znowu przeciągamy sznurek przez wszystkie 6 pętelek na szydełku i robimy oczko łańcuszka.

Powtarzamy krok (b) aż do końca okrążenia, zamykamy oczkiem ścislym.


Okrążenie 7. Robimy po dwa półsłupki nawijane w każde duże oczko stokrotki:


Zamykamy oczkiem ścisłym.
Na prośbę internautek załączam też schemat stokrotkowy do wykorzystania w prostokątnych robótkach, a nie koniecznie takich robionych dookoła. Kliknijcie na zdjęcia, żeby je powiększyć!

niedziela, 15 lutego 2015

Dywan odchudzający

Skończyłam wczoraj dziergać już drugi dywan, w którym użyłam stokrotkowego wzoru. Tak mnie on zauroczył, że tym razem posłużył mi za główny motyw. Dookoła dodałam jeszcze dwa okrążenia ze zwykłych słupków oraz frędzle.

Dywan jest dosyć... hmmmm... monotonny, wynudziłam się nad nim jak mops i robiłam go na raty, choć pewnie uwinęłabym się w 12 godzin. Nie pomogło nawet oglądanie (no dobrze, bardziej słuchanie...) filmów na laptopie.


Zwykle wolę bardziej fikuśne ozdoby, jakieś zygzaki, płatki, itd... Ale teraz chciałam sobie zrobić płaski dywanik do ćwiczeń fizycznych - jak zwykle na początku roku próbuję schudnąć do lata (tylko nie ustaliłam jeszcze sama ze sobą, do którego lata...).
Użycie mięsistego stokrotkowego wzoru sprawiło, że mimo względnie małych rozmiarów (125x146 cm) dywan zużył mnóstwo sznurka, bo aż 1190 metrów, z czego koło 40 metrów na frędzle. Zawsze mi żal ciąć sznurek na frędzle, ale tym razem miałam spory zapas końcówek odciętych od zeszłorocznego hamaka. Waga tego cuda to prawie 6 kg, dzięki czemu mogę na nim wyczyniać różne odchudzające wygibasy bez przesuwania go. Martwi mnie tylko jedno: jeżeli tym razem uda mi się schudnąć, to nie będę już tak ładnie prasować własnym kuprem dywanów podczas ich jednoczesnego dziergania! No cóż, nie można mieć wszystkiego.


Szczegóły:

Model: Yellow
Materiał: Sznurek bawełniany 5 mm
Szydełko: metalowe, 9 mm
Czas wykonania: 12h
Wymiary: 125x146 cm
Waga: 5.8 kg
Długość sznurka: 1190 m


niedziela, 1 lutego 2015

Niebieski pufo-stolik

Po miesiącach testowania pufo-stolików doszłam do wniosku, że bogato zdobione szydełkowe "blaty" są niestety niefunkcjonalne - ciężko na nich postawić wąską szklankę, czy kubek. Dlatego też mój najnowszy rękoczyn rękodzieło jest zupełnie płaskie na wierzchu. Zupełnie mi się nie podoba taki styl, no ale co ja poradzę... Dla odreagowania tej całej obrzydliwej wierzchniej płaskości zrobiłam brzeg w warkocze i bąbelki. Wzór poniżej - nieskromnie się pochwalę, że wyjątkowo znikąd go nie zgapiłam, tylko wymyśliłam sama :)

Warkoczowo-bąbelkowy wzór

Będę używać następujących oznaczeń:

TS (tylne skrzyżowanie) - nabieramy jedno oczko na pomocniczy drut z tyłu robótki, przerabiamy dwa oczka z głównego drutu na prawo, przerabiamy oczko z drutu pomocniczego na lewo.

PS (przednie skrzyżowanie) - nabieramy dwa oczka na pomocniczy drut z przodu robótki, przerabiamy jedno oczko z głównego drutu na lewo, przerabiamy dwa oczka z drutu pomocniczego na prawo.

S2x2 (skrzyżowanie 2x2) - przekładamy 2 oczka na drut pomocniczy z przodu robótki, przerabiamy dwa oczka z głównego drutu na prawo, przerabiamy oczka z drutu pomocniczego na prawo.

Trójskrzyżowanie - nabieramy trzy oczka (2 prawe i 1 lewe) na drut pomocniczy z tyłu robótki, przerabiamy dwa oczka z głównego drutu na prawo, przesuwamy tylko jedno (lewe) oczko z drutu pomocniczego na główny drut i przerabiamy na lewo, przerabiamy pozostałe dwa oczka z drutu pomocniczego na prawo.

Mały bąbel - robimy trzy oczka z jednego (obejrzyj filmik z portalu ABC robótek na drutach), odwracamy robótkę, przerabiamy te trzy oczka na lewo, znowu odwracamy robótkę, przerabiamy te trzy oczka na prawo, znowu odwracamy robótkę, przerabiamy trzy oczka na lewo, odwracamy ostatni raz robótkę i przerabiamy trzy oczka razem na prawo.

Duży bąbel - analogicznie do małego, ale zamiast trzech oczek robimy pięć.

P - oczko prawe.

L - oczko lewe.

Cały motyw ma szerokość 19 oczek, będziemy pewnie jeszcze potrzebować  do tego jakieś oczka brzegowe.

Rząd 1 - zaczynamy po lewej stronie robótki: 3P, 2L, 2P, 2L, 1P, 2L, 2P, 2L, 3P.

Rząd 2 - 2L, TS, 1L, TS, 1L, PS, 1L, PS, 2L. (na środku wzoru mamy trzy lewe oczka).

Rząd 3 i kolejne nieparzyste - przerabiamy lewe oczka na lewo, prawe na prawo, a oczka pozostałe po bąblach też na prawo.

Rząd 4 - 1L, TS, 1L, TS, 3L, PS, 1L, PS, 1L. (na środku wzoru mamy pięć lewych oczek)

Rząd 6 - TS, 1L, TS, 5L, PS, 1L, PS. (na środku wzoru mamy siedem lewych oczek).

Rząd 8 - przerabiamy oczka prawe na prawo, a lewe na lewo - z jednym wyjątkiem: spośród siedmiu lewych oczek na środku wzoru w środkowym z nich (czyli w czwartym) robimy duży bąbel.

Rząd 10 - PS, 1L, PS, 5L, TS, 1L, TS.

Rząd 12 - 1L, PS, 1L, PS, 3L, TS, 1L, TS, 1L.

Rząd 14 - 2L, PS, 1L, PS, 1L, TS, 1L, TS, 2L.

Rząd 16 - 3L, 2P, 2L, trójskrzyżowanie, 2L, 2P, 3L.

Rząd 18 - 3L, PS, TS, 1L, PS, TS, 3L. (na środku mamy trzy lewe oczka).

Rząd 20 - 4L, S2x2, 1L, mały bąbel, 1L, S2x2, 4L.

Rząd 22 - 3L, TS, PS, 1L, TS, PS, 3L

Rząd 24 - powtórzyć rząd 16.

Powtarzamy powyższe 24 rzędy aż do osiągnięcia zamierzonego efektu.