piątek, 20 lutego 2015

Jak szydełkować po amerykańsku

Ostatnio już kilka z Was poprosiło mnie o tłumaczenie schematów anglojęzycznych. O ile krótkie wzory nie zajmują mi zbyt wiele czasu, to już np. schematy o więcej niż 20 okrążeniach zajęłyby mi kilka wieczorów. Jako że lepiej jest dawać wędkę, niż rybę, opracowałam mały kursik języka "amerykańskiego" w zakresie szydełkowania. Jeszcze kilka miesięcy temu sama miałam szydełkowe problemy językowe - nauczyłam się szydełkować z anglojęzycznych filmów na youtube i z różnych blogów amerykańskich, przez co bardzo ciężko było mi zapisać wzór po polsku.

Oznaczenia szydełkowe inaczej się nazywają w kulturze brytyjskiej, a inaczej w amerykańskiej. Bardzo rzadko jednak spotykam się w internecie ze wzorem zapisanym po brytyjsku - zapewne dlatego, że Brytyjek jest mniej na świecie, niż Amerykanek. Innym powodem może być fakt, że kultura amerykańska wdziera się obecnie pod strzechy o wiele drapieżniej niż subtelna kultura brytyjska.

W poniższej tabelce zestawiłam najczęściej spotykane terminy amerykańskie i brytyjskie, a w dalszej części kursu będziemy omawiać tylko amerykańską terminologię szydełkową.

Amerykapo polskuWielka Brytania
chain (ch) łańcuszekchain (ch)
single crochet (sc)  półsłupekdouble crochet (dc)
half double crochet (hdc) półsłupek nawijany  half treble (htr)
double crochet (dc) słupek pojedynczytreble (tr)
triple crochet (trc) słupek podwójnydouble treble (dtr)
slip stitch (sl st) oczko ścisłeslip stitch (sl st)

Bardzo ciekawe są nazwy słupków - to co u nas jest słupkiem pojedynczym, u Amerykanów jest już słupkiem podwójnym (double crochet). Dzieje się tak dlatego, że Amerykanie liczą ile razy trzeba przeciągnąć sznurek przez pętelkę na szydełku. Natomiast my liczymy ile narzutów robi się na szydełku przy danym ściegu. Nie jestem do końca pewna, co liczą Brytyjczycy, podejrzewam jednak trochę, że oni liczą każde wbicie szydełka i przeciągnięcie pętli.

Na pewno warto znać poniższe zaklęcia i ich skróty:

a) ściegi i ich elementy:
 • crochet hook albo po prostu hook - to nie haczyk, tylko całe szydełko
 • loop (lp) - pętelka
 • loops (lps) - pętelki
 • stitch (st) - dosłownie "ścieg", ale tu jest raczej używane w znaczeniu "oczko"
 • stitches (sts) - oczka
 • post - nóżka, pionowa część ściegu, zwłaszcza wysokiego, takiego jak słupki pojedyncze, czy podwójne. Nie ma sensu mówić o takiej nóżce w kontekście np. raczej płaskich półsłupków.
 • space (sp) - przestrzeń, zwykle kilka oczek łańcuszka między kolejnymi (pół)słupkami, np: ch-2 space (ch-2 sp) - przestrzeń składająca się z dwóch oczek łańcuszka (czyli 2-łańcuszkowa)
 • spaces (sps) - przestrzenie
 • round (rnd) - runda, okrążenie
 • rounds (rnds) - rundy, okrążenia
 • working round - bieżące okrążenie
b) słowa związane z czynnościami:
 • yarn over (yo) - zrób narzut
 • draw through - przeciągnij przez
 • insert (hook) through - włóż/przełóż (szydełko) do/przez
 • keeping - zatrzymując
 • counts as - liczy się jako
 • repeat (rep) - powtarzać
 • join - połącz
 • join to form ring - połącz aby zrobić pierścień (czyli pętlę z łańcuszka)
 • work - dosłownie "pracuj", ale tu chodzi raczej o "wykonaj"
 • worked - wykonany
 • made - zrobiony
 • weave in all ends - zabezpieczyć końcówki nici
 • finish off - uciąć nić
 • formed by - stworzony przez
 • drop (loop from hook) - zdjąć (pętelkę z szydełka)
 • skip (sk) - pominąć
 • unused - niewykorzystany
 • decrease (dec) - zmniejszenie, zwykle polega na zrobieniu jednego oczka z dwóch
 • increase (inc) - zwiększenie, czyli zwykle dwa oczka z jednego
c) słowa związane z miejscami:
 • front - przód
 • back - tył
 • top - góra, górny
 • bottom - dół, dolny
 • front loop (FL) - przednia część oczka/pętelki
 • back loop (BL) - tylnia część oczka/pętelki
 • over/above - nad
 • under/below - pod
 • in - w
 • behind - za, z tyłu
 • in front of - przed, z przodu
 • to/until - aż do
 • around - dookoła
 • from - od, np: 5th chain from hook - piąte oczko łańcuszka licząc od szydełka
 • right side - prawa strona
 • wrong side - lewa strona, dosłownie: "zła strona" - jakoś nigdy nie spotkałam się z zapisem "left side" 
d) słowa związane z liczeniem i kolejnością:
 • last - ostatni
 • first - pierwszy
 • (the) same - ten sam
 • only - tylko
 • all - wszystkie 
 • each - każdy 
 • remaining (rem) - pozostałe
 • beginning (beg) - początek, początkowy
 • even - parzysty
 • odd - nieparzysty
 • next - następny, kolejny
 • previous (prev) - poprzedni
 • indicated - wskazany 
 • once - raz
 • twice - dwa razy
 • dawno temu funkcjonowało słówko thrice - czyli "3 razy", ale obecnie używają go tylko bardzo dystyngowane i niezmiernie wiekowe staruszki spokrewnione z arystokracją, bo to takie "ą ę" i "bułkę przez bibułkę".
 • three/four/five... times = 3/4/5.. razy
 • 4 times more - jeszcze 4 razy, zaś samo more znaczy "więcej"
 • once more - jeszcze raz
 • first/second/third/fourth... albo 1st/2nd/3rd/4th... - pierwszy/drugi/trzeci/czwarty...
 • then - następnie 
 • just made - dopiero co zrobiony

W bardziej fikuśnych wzorach przed właściwym schematem pojawiają się opisy trudniejszych ściegów:

Przykład 1.

po naszemu będzie to brzmiało:

Skupisko (w skrócie CL):
Zatrzymując ostatnią pętlę każdego słupka na szydełku, wykonaj 2 słupki we wskazaną przestrzeń; zrób narzut i przeciągnij szydełko przez wszystkie 3 pętle na szydełku - zrobiono CL.

Zamiast "skupisko" można też powiedzieć: pęk, grono, pęczek, wiązka...

Przykład 2.

po naszemu:

SŁUPEK PODWÓJNY (w skrócie tr):
Zrób narzut dwa razy, wsuń szydełko we wskazane oczko, zrób narzut i przeciągnij pętlę (są 4 pętelki na szydełku). (Zrób narzut i przeciągnij szydełko przez 2 pętelki na szydełku) 3 razy.

Przykład 3.


po naszemu:

ROZDZIELONY SŁUPEK PODWÓJNY
(w skrócie Split tr) (wykorzystuje kolejne dwie przestrzenie 3-łańcuszkowe)
* Zrób narzut dwa razy, włóż szydełko w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, zrób narzut i przeciągnij pętelkę, {zrób narzut i przeciągnij przez 2 pętelki na szydełku} dwa razy; powtarzaj od * jeszcze raz, zrób narzut i przeciągnij przez wszystkie 3 pętelki na szydełku.

Przykład 4. 


czyli: 
 
PRZEDNIO-NÓŻKOWY SŁUPEK PODWÓJNY
(w skrócie FPtr)
Zrób narzut dwa razy, włóż szydełko od tyłu do przodu dookoła nóżki wskazanego słupka (Rys. 7, strona 144), zrób narzut i przeciągnij pętelkę (są 4 pętle na szydełku), (zrób narzut i przeciągnij przez 2 pętelki na szydełku) 3 razy.

Przykład 5.
po polsku:

ZMNIEJSZENIE (wykorzystuje dwa kolejne słupki)
* Zrób narzut, wbij szydełko w następny słupek, zrób narzut i przeciągnij pętelkę, zrób narzut i przeciągnij przez 2 pętelki na szydełku; powtarzaj od * jeszcze raz, zrób narzut i przeciągnij przez wszystkie 3 pętelki na szydełku (liczy się jako jeden słupek).


Poniżej opracowałam kilka przykładów okrążeń zaczerpniętych z opisów różnych serwetek:

Przykład 1.

Okrążenie 3:
Przejdź oczkiem ścisłym w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, zrób 1 oczko łańcuszka, 2 półsłupki w tę samą przestrzeń, 3 oczka łańcuszka; (2 półsłupki w następne 3 przestrzenie, 3 oczka łańcuszka) 15 razy; połącz z pierwszym półsłupkiem - jest 16 przestrzeni 3-łańcuszkowych.

Przykład 2.

Okrążenie 4: 3 oczka łańcuszka, słupek w ostatnią zrobioną przestrzeń 2-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka, (półsłupek w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka) 2 razy. * (2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki) w następną przestrzeń 2-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka, (półsłupek w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 5 oczek łańcuszka) dwa razy; powtarzaj od * jeszcze 2 razy, 2 słupki w tę samą przestrzeń co pierwszy słupek, 1 oczko łańcuszka, półsłupek w pierwszy słupek, aby uformować ostatnią przestrzeń 2-łańcuszkową: mamy 16 słupków i 12 przestrzeni 5-łańcuszkowych.

Przykład 3.

Okrążenie 9:
Zrób oczko ścisłe w następną przestrzeń 4-łańcuszkową, 1 oczko łańcuszka, 4 półsłupki w tę samą przestrzeń i w każdą pozostałą 4-łańcuszkową przestrzeń; połącz w tylną pętlę pierwszego półsłupka - mamy 128 półsłupków.

Przykład 4.

Okrążenie 7: oczko ścisłe w następny słupek i w następną przestrzeń 2-łańcuszkową, 4 oczka łańcuszka, [słupek, (1 oczko łańcuszka, słupek) 3 razy] w tę samą przestrzeń, pomiń 2 kolejne słupki i następną przestrzeń 2-łańcuszkową, słupek w następny podwójny słupek, (oczko łańcuszka, słupek w to samo oczko) 4 razy, pomiń następną przestrzeń 2-łańcuszkową i następne 2 słupki, * słupek w następną przestrzeń 2-łańcuszkową, (oczko łańcuszka, słupek w to samo oczko) 4 razy, pomiń następne 2 słupki i następną przestrzeń 2-łańcuszkową, słupek w następny słupek podwójny, (oczko łańcuszka, słupek w to samo oczko) 4 razy, pomiń następną przestrzeń 2-łańcuszkową i następne 2 oczka; powtarzaj od * dookoła; połącz oczkiem ścisłym w trzecie oczko początkowego łańcuszka o czterech oczkach. Mamy 64 przestrzenie 1-łańcuszkowe.

Przykład - monstrum


Okrążenie 23:
Oczko ścisłe w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 1 oczko łańcuszka, 2 półsłupki w tę samą przestrzeń; 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w ostatni zrobiony półsłupek; * + (2 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w ostatni zrobiony półsłupek) 2 razy; 3 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową; 5 oczek łańcuszka, oczko ścisłe w piąte oczko licząc od szydełka; 3 półsłupki w kolejną przestrzeń 3-łańcuszkową; 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w dopiero co zrobiony półsłupek; (2 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w dopiero co zrobiony półsłupek) 2 razy; 2 półsłupki w następną przestrzeń 3-łańcuszkową, półsłupek w następną przestrzeń 2-łańcuszkową+; 2 półsłupki w następną przerwę 3-łańcuszkową; 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe w ostatni zrobiony półsłupek; powtarzać od * jeszcze 14 razy, potem powtórzyć od + do + raz; połączyć z pierwszym półsłupkiem.

Ufffff......

Praca domowa

Spróbujcie samodzielnie przetłumaczyć na język polski poniższe fragmenty schematów. Po kliknięciu na maciupki obrazek ukaże się odpowiedź :)

Zadanie 1.

 
Odpowiedź:


Zadanie 2.

 
Odpowiedź:


Zadanie 3.

 
Odpowiedź:


Zadanie 4.

 
Odpowiedź:


Zadanie 5.
 
 
Odpowiedź:


I jak Wam poszło?


7 komentarzy:

 1. Pracy domowej nie odrobiłam, ale podziwiam Cię za ogrom pracy, który włożyłaś aby przkazac innym swoją wiedzę, pozdrawiam i dziekuję na pewno się kiedys przyda :)

  OdpowiedzUsuń
 2. sobie zapisałam, dziekuję!

  OdpowiedzUsuń
 3. zapisałam i w jakiejś wolniejszej chwili spróbuje:) pewnei za rok na kolejnym urlopie:)

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziękuję pięknie, właśnie robię tłumaczenie w tej dziedzinie i baardzo mi pomogłaś;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Thank you so much for sharing this useful knowledge!
  I am a beginner in crochet but I am attempting to make the 'Owlish Rug' from your collection.
  The rug is working up perfectly but I couldn't have done this project without having stumbled upon this post!!
  Extremely helpful. I am having a lot of fun!

  OdpowiedzUsuń